Π8Θ5-2023 – ΑΔΑ: 66ΣΒ46907Θ-ΦΨΞ

Θέμα: Π8Θ5-2023
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:25:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΣΒ46907Θ-ΦΨΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου