Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «CLO TEST ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 66Ψ346907Θ-Η3Υ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «CLO TEST ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ», για τις
ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 08:08:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ψ346907Θ-Η3Υ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου