ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΠΙEΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ UNIFUSOR – ΑΔΑ: 66Ο146907Θ-0ΦΓ

Θέμα: ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΠΙEΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ UNIFUSOR
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 15:01:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ο146907Θ-0ΦΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου