Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 669Α46907Θ-ΧΥΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 13:49:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 669Α46907Θ-ΧΥΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου