Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 657Ψ46907Θ-ΔΑΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 12:37:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 657Ψ46907Θ-ΔΑΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου