Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΙΚΡΙΩΜΑ ΒΟΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 64Σ446907Θ-ΟΝΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΙΚΡΙΩΜΑ ΒΟΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ», για τις
ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 08:26:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Σ446907Θ-ΟΝΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου