Π8Θ7-2023 – ΑΔΑ: 60ΙΛ46907Θ-Φ0Χ

Θέμα: Π8Θ7-2023
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΙΛ46907Θ-Φ0Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου