Π4Θ38-2023 – ΑΔΑ: ΡΒΘΙ46907Θ-Τ0Χ

Θέμα: Π4Θ38-2023
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 13:01:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΘΙ46907Θ-Τ0Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου