ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ". – ΑΔΑ: ΡΨΑΦ46907Θ-ΞΜΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 14:52:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΑΦ46907Θ-ΞΜΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου