Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ G25 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 90μμ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΕ0Υ46907Θ-4ΑΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΟΔΗΓΟ G25 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 90μμ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 14:06:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕ0Υ46907Θ-4ΑΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου