Π4Θ8-2023 – ΑΔΑ: Ρ9ΧΒ46907Θ-Ξ5Ο

Θέμα: Π4Θ8-2023
Ημερομηνία: 03/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/03/2023 14:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΧΒ46907Θ-Ξ5Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου