Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ρ6Ν646907Θ-Χ4Ψ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΚΑΡΔΙΟΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ » για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 14:35:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Ν646907Θ-Χ4Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου