Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 406/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ6Ι846907Θ-ΞΝΛ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 406/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 14:33:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Ι846907Θ-ΞΝΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου