ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ – ΑΔΑ: Ρ4Κ246907Θ-5Ο1

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 14:38:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4Κ246907Θ-5Ο1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου