Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 494/2023 πράξης.( λογω συμβασης 69/2023) – ΑΔΑ: ΨΖ5Ψ46907Θ-ΑΧΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 494/2023 πράξης.( λογω συμβασης 69/2023)
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 11:42:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ5Ψ46907Θ-ΑΧΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου