ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ‘ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’ – ΑΔΑ: ΨΥΑΖ46907Θ-6Ν5

Θέμα: ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ‘ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:03:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΑΖ46907Θ-6Ν5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου