Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 431/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΞΚΕ46907Θ-ΠΧ6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 431/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:24:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΚΕ46907Θ-ΠΧ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου