ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΞΧΖ46907Θ-ΖΘΚ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 15:15:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΖ46907Θ-ΖΘΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου