ΧΕ-257 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 – ΑΔΑ: ΨΞΧΟ46907Θ-ΠΤΔ

Θέμα: ΧΕ-257 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:50:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΟ46907Θ-ΠΤΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου