ΧΕ-446 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1922/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΞ0Χ46907Θ-4ΚΟ

Θέμα: ΧΕ-446 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1922/2022 )
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:14:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ0Χ46907Θ-4ΚΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου