ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΑΔΑ: ΨΒΡΕ46907Θ-ΑΝΞ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:46:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΕ46907Θ-ΑΝΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου