ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67 – ΑΔΑ: ΨΒΠΙ46907Θ-9Λ9

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 15:15:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΙ46907Θ-9Λ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου