ΧΕ-292 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022 – ΑΔΑ: ΨΒΝ946907Θ-9ΒΞ

Θέμα: ΧΕ-292 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 12:55:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝ946907Θ-9ΒΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου