Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.384/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ COLOPLAST – ΑΔΑ: ΨΤΥ746907Θ-ΞΞΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.384/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ COLOPLAST
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 09:43:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥ746907Θ-ΞΞΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου