ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ – ΑΔΑ: ΨΘΓΙ46907Θ-Δ8Ρ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:42:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΓΙ46907Θ-Δ8Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου