ΧΕ-441 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2012/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΘ4246907Θ-Μ46

Θέμα: ΧΕ-441 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2012/2022 )
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:14:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ4246907Θ-Μ46
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου