ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ MIA ΟΘΟΝΗ 24 ΙΝΤΣΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ". – ΑΔΑ: ΨΣΡΕ46907Θ-9ΚΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ MIA ΟΘΟΝΗ 24 ΙΝΤΣΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 09:16:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΕ46907Θ-9ΚΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου