Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΕΣΤ PACK STREP-Α ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΨΜΕ46907Θ-ΕΨΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΕΣΤ PACK STREP-Α ΓΙΑ ΑΠ’
ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 14:41:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΜΕ46907Θ-ΕΨΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου