ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΟΒΩ46907Θ-ΜΡΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 09:55:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΒΩ46907Θ-ΜΡΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου