ΧΕ-381 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΟΜΣ46907Θ-6ΥΕ

Θέμα: ΧΕ-381 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:09:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΜΣ46907Θ-6ΥΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου