Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΟΔΥ46907Θ-01Ω

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 08:49:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΔΥ46907Θ-01Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου