ΧΕ-226 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 679/2022 & ΧΕ 1113/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1973/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΩΑΧ46907Θ-Ρ47

Θέμα: ΧΕ-226 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 679/2022 & ΧΕ 1113/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1973/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:16:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑΧ46907Θ-Ρ47
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου