Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ (ALLICE5)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΟ7646907Θ-Α9Ρ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ (ALLICE5)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 11:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7646907Θ-Α9Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου