ΧΕ-263 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 172/2022 – ΑΔΑ: ΨΝΩΘ46907Θ-ΦΒΛ

Θέμα: ΧΕ-263 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 172/2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:47:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΘ46907Θ-ΦΒΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου