Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜΨ546907Θ-ΒΤΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 10:59:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨ546907Θ-ΒΤΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου