Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «FULL FACE MASK QUATTRO AIR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜΛΒ46907Θ-2ΨΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «FULL FACE MASK QUATTRO AIR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 12:52:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΛΒ46907Θ-2ΨΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου