ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID – ΑΔΑ: ΨΜΙΙ46907Θ-ΧΟΛ

Θέμα: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:45:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙΙ46907Θ-ΧΟΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου