ΧΕ-438 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1628/2022 – ΑΔΑ: ΨΜ7646907Θ-2Ο9

Θέμα: ΧΕ-438 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1628/2022
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ7646907Θ-2Ο9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου