Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ SMALL» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΛΛ246907Θ-3ΕΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ SMALL» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 08:38:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΛ246907Θ-3ΕΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου