Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΠΡΑΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ- PUNCH ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1,5mm-3mm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΛΕΧ46907Θ-ΚΨ7

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΠΡΑΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ- PUNCH ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1,5mm-3mm» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 09:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΕΧ46907Θ-ΚΨ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου