Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΚΨ546907Θ-ΟΒΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 12:04:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΨ546907Θ-ΟΒΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου