Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ Νερούτσου Γ. – ΑΔΑ: ΨΚΑ946907Θ-ΓΛΜ

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ Νερούτσου Γ.
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 07:27:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΑ946907Θ-ΓΛΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου