Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 219/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚ2Β46907Θ-ΩΔ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 219/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 11:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ2Β46907Θ-ΩΔ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου