Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΝΝ46907Θ-Δ4Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 11:09:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΝΝ46907Θ-Δ4Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου