Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 491/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΚΦ46907Θ-1ΙΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 491/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 11:12:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΦ46907Θ-1ΙΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου