ΧΕ-232 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1674/2021 , ΧΕ 1204/2022 & ΧΕ 1223/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1620/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΙΓ646907Θ-ΔΤΚ

Θέμα: ΧΕ-232 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1674/2021 , ΧΕ 1204/2022 & ΧΕ 1223/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1620/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:48:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΓ646907Θ-ΔΤΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου