Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΙ3Ψ46907Θ-ΩΜΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 08:44:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ3Ψ46907Θ-ΩΜΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου