Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.71 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΓΜΝ46907Θ-7ΟΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.71 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 09:40:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΜΝ46907Θ-7ΟΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου