Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.528 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΓΗ946907Θ-ΕΞΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.528 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 13:38:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΗ946907Θ-ΕΞΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου