Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46907Θ-ΨΝΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 09:42:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46907Θ-ΨΝΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου